Doç. Dr. MUSTAFA YİPEL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. MUSTAFA YİPEL

T: (0282) 250 4723

M myipel@nku.edu.tr

W myipel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Klinik Öncesi Bilimler
Ana Bilim Dalı:Farmakoloji ve Toksikoloji
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ (DR) (VETERİNER)
Öğrenim Yılları: 2007-2012
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESI / KLİNİK ÖNCESİ / FARMAKOLOJİ VE TOKSIKOLOJI
2016-
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESI / KLİNİK ÖNCESİ / FARMAKOLOJİ VE TOKSIKOLOJI
2013-2016
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2018-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2018-
Birim Spor Temsilcisi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2018-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2017-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2017-
Uluslararsı öğrenci birim kordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2017-
Kariyer merkezi birim temsilcisi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2017-
Teknokent Md Yrd MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2015-2016
Komisyon Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-2018
Entegre sistem kordinatörü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-2018
Fakülte merkez laboratuvar sorumlusu MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-2015
Komisyon Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2013-2015
Farabi Koordinatörü MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2013-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Farmakoloji ve Toksikoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YİPEL M., TEKELİ İ. O., İŞLER C. T., ALTUĞ M. E., Heavy metal distribution in blood, liver and kidneys of Loggerhead ( Caretta caretta ) and Green ( Chelonia mydas ) sea turtles from the Northeast Mediterranean Sea, Marine Pollution Bulletin, vol. 125, pp. 487-491, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. YİPEL M., KÜREKCİ C., TEKELİ İ. O., METLİ M., SAKİN F., Determination of selected antibiotics in farmed fish species using LC-MS/MS, Aquaculture Research, vol. 48, pp. 3829-3836, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. YİPEL M., ALTINOK YİPEL F., TEKELİ İ. O., GÜZEL Y., Ethnoveterinary Uses of Medicinal Plantsin Mediterranean District, Turkey, Revista de Chimie, vol. 68, pp. 411-416, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. KÜREKCİ C., AYDIN M., YİPEL M., Katouli M., GÜNDOĞDU A., Characterization of extended spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli in Asi (Orontes) River in=Turkey, Journal of Water and Health, vol. 15, pp. 788-798, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. YİPEL M., Ghica M. V., Albu K., M. G., Spoiala A., Radulescu M., Ficai D., Ficai A., Bleotu C., Cornelia N., Multifunctional Materials for Cancer Therapy: From Antitumoral Agents to Innovative Administration, CURRENT ORGANIC CHEMISTRY, vol. 20, pp. 2934-2948, 2016.
SCI-Expanded Erişim Linki
6. ALTINOK YİPEL F., ACAR A., YİPEL M., Effect of some essential oils (Allium sativum L., Origanum majorana L.) and ozonated olive oil on the treatment of ear mites (Otodectes cynotis) in cats, TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, vol. 40, pp. 782-787, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. KÜREKCİ C., PEHLİVANLAR ÖNEN S., YİPEL M., ASLANTAŞ Ö., GÜNDOĞDU A., Characterisation of Phenotypic and Genotypic Antibiotic Resistance Profile of Enterococci from Cheeses in Turkey, Korean Journal for Food Science of Animal Resources, vol. 36, pp. 352-358, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. YİPEL M., TÜRK E., TEKELİ İ. O., UĞUZ H., Heavy Metal Levels in Farmed and Wild Fishes of Aegean Sea and Assessment of Potential Risks to Human Health, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol. 22, pp. 889-894, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. YİPEL M., YARSAN E., ALTINOK YİPEL F., Most Common Toxic Plants of Turkey to Animals: Classification by Target Species/Systems and Management of Poisoning Cases, Austin Journal of Pharmacology andTherapeutics, vol. 2, pp. 1-8, 2014.
Özgün Makale
10. YARSAN E., YİPEL M., ALTINOK YİPEL F., Dikmen B., Accumulation of Nonessential Potentially Toxic Trace Elements (PTEs) in the Some Economically Important Seafood Species of Mediterranean, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol. 20, pp. 185-188, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. YARSAN E., YİPEL M., dikmen b., levent a., EKİCİ H., köksal a., Concentrations of Essential and Non-essential Toxic Trace Elements in Wild Boar (Sus Scrofa L., 1758) Tissues from Southern Turkey, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, vol. 92, pp. 10-14, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. YİPEL M., YARSAN E., A Risk Assessment of Heavy Metal Concentrations in Fish and an Invertebrate from the Gulf of Antalya, Bull Environ Contam Toxicol, vol. 93, pp. 542-548, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. YARSAN E., YİPEL M., The Important Terms of Marine Pollution "Biomarkers and Biomonitoring,Bioaccumulation, Bioconcentration, Biomagnification", Journal of Molecular Biomarkers & Diagnosis, vol. 1, pp. 1-4, 2013.
Özgün Makale Farmakoloji ve Toksikoloji Erişim Linki
14. SAKİN F., TEKELİ İ. O., YİPEL M., KÜREKCİ C., Occurrence and health risk assessment of aflatoxins and ochratoxin A in Sürk, a Turkish dairy food, as studied by HPLC., FOOD CONTROL, vol. 90, pp. 317-323, 1900.
Özgün Makale SCI
15. TEKELİ İ. O., ATEŞŞAHİN A., SAKİN F., ASLAN A., ÇERİBAŞI S., YİPEL M., Protective Effects of Conventional and Colon-Targeted Lycopene and Linalool onUlcerative Colitis Induced by Acetic Acid in Rats, Inflammopharmacology.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YİPEL M., YARSAN E., Yemlerde Ağır Metal ve Diğer İz Elementlerden Kaynaklanan Olumsuzluklar, Turkiye Klinikleri, cilt 3, ss. 102-106, 2017.
Derleme Makale TR DİZİN
2. TEKELİ İ. O., YİPEL M., SAKİN F., Balıklarda Ağır Metal Biyobirikimi, Turkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics, cilt 2, ss. 38-42, 2016.
Derleme Makale TR DİZİN
3. KÜREKCİ C., YİPEL M., PEHLİVANLAR ÖNEN S., Investigation of The Effectiveness of Some Plant Compounds and Essential Oils of Corymbia Citriodora Against Foodborne Pathogens, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), cilt 4, ss. 968-972, 2016.
Özgün Makale
4. YİPEL M., TEKELİ İ. O., İskenderun-Samandağı Arası Denize Dökülen Yüzeysel Su Kaynaklarının Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt 30, ss. 107-112, 2016.
Özgün Makale
5. YİPEL M., TEKELİ İ. O., Kültür Balıklarında Antibakteriyel İlaçKalıntısı ve Risk Değerlendirmesi, Turkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics, cilt 2, ss. 55-60, 2016.
Derleme Makale TR DİZİN
6. ALTINOK YİPEL F., YİPEL M., Etnoveteriner Hekimlik (EVH), Türk Veteriner Hekimliği Birliği Dergisi, cilt 14, ss. 78-82, 2014.
Özgün Makale
7. ALTINOK YİPEL F., YİPEL M., ACAR A., Metaldehyde Toxicity in A Cat, Kocatepe Veterinary Journal, cilt 6, ss. 71-74, 2013.
Vaka Takdimi Erişim Linki
8. YİPEL M., YARSAN E., Güncel Endişe Su Ürünlerinde Kirlilik, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cilt 3, ss. 78-87, 2012.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
9. YİPEL M., YARSAN E., Kedi ve Köpekler İçin Zehirli Bitkiler, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cilt 11, ss. 69-79, 2011.
Endekste taranmıyor
10. YARSAN E., YİPEL M., Sinir Sistemi Üzerine Etkili Bitkiler, Veteriner Hekimliği Dergisi, cilt 21, ss. 57-63, 2009.
Endekste taranmıyor
11. Yarsan E., E. H., Y. . M., P. P., Gıda Katkı Maddelerinin Toksikolojik Yönden İncelenmesi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cilt 8, ss. 60-66, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. YİPEL M., TEKELİ İ. O., KÜREKCİ C., Tavuk Kas Dokularında Lc-Ms/Ms İle Çoklu Antibiyotik Kalıntılarının Taranması, Fırat Üniversitesi Saglık BilimleriVeteriner Dergisi.
Özgün Makale TR DİZİN
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZDEMİR N., YİPEL M., YARSAN E., Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği, Bölüm: Klinik Toksikoloji, Yayın Yeri: Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Prof. Dr. Nuri ALTUĞ, 2018.
Kitap Tercümesi
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YİPEL M., Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri, Bölüm: Kedi ve Köpeklerde İlaç Uygulama, Yayın Yeri: Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Editör: Prof. Dr. Ender YARSAN, 2018.
Bilimsel Kitap
2. YİPEL M., YARSAN E., Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye´deki Dağılımları, Bölüm: Kedi ve Köpekler İçin Zehirli Bitkiler, Yayın Yeri: Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Prof. Dr. Ender YARSAN, 2016.
Bilimsel Kitap
3. YİPEL M., Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye´deki Dağılımları, Bölüm: Konjenital Bozukluklara Neden Olan Zehirli Bitkiler,, Yayın Yeri: Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Prof. Dr. Ender Yarsan, 2016.
Bilimsel Kitap
4. YİPEL M., Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye´deki Dağılımları, Bölüm: Sinir Sitemine Etkili Zehirli Bitkiler, Yayın Yeri: Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Ender Yarsan, 2016.
Bilimsel Kitap
5. YİPEL M., Kedi ve Köpek Hekimliği, Bölüm: Zehirlenmeler ve Sağaltım Uygulamaları, Yayın Yeri: GÜNEŞ TIP KiTABEVLERi, Editör: Prof. Dr. Ender Yarsan, 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YİPEL M., TEKELİ İ. O., İŞLER C. T., ALTUĞ M. E., Heavy Metal Contamination Levels of Aquila Chrysaetos, Accipiter Nisus and Ciconia Ciconia from Turkey, 3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST) (05.09.2018-09.09.2018).
Özet bildiri
2. TEKELİ İ. O., ALTINOK YİPEL F., ASLAN A., GÜVENÇ M., ÖZSOY Ş. Y., YİPEL M., Investigation of the Activities and Synergistic Potentials of Colon Targeted Glycyrrhizic Acid and Rosmarinic Acid in the Experimental Ulcerative Colitis Model, The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (18.04.2018-22.04.2018).
Özet bildiri
3. YİPEL M., TEKELİ İ. O., ALTINOK YİPEL F., PEKER AKALIN P., ASLAN A., GÜVENÇ M., ÖZSOY Ş. Y., Investigation of anti-inflammatory and antioxidantactivity of colon targeted boswellic acid and ellagicacid by drug delivery system: in vivo part(experimental design, histopathology, oxidatıve stress,inflammatory cytokines and proteın expression levels), 1st Internatıonal Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
4. YİPEL M., TEKELİ İ. O., SEVİN S., YARSAN E., Veterinary Phytotherapy in Cancer Therapy: Popular Medicinal Plants and Classification by Mechanisms or Target Organ/System, International Veterinary Students Congress (06.04.2018-08.04.2018).
Özet bildiri
5. TEKELİ İ. O., YİPEL M., ASLAN A., ÇERİBAŞI S., ATEŞŞAHİN A., SAKİN F., Protective Effect of Colon Targeted Linalool and Lycopene Against Acetic Acid Induced Ulcerative Colitis in Rats., International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (25.10.2017-29.10.2017).
Özet bildiri
6. YİPEL M., TEKELİ İ. O., İŞLER C. T., ALTUĞ M. E., Heavy Metal Levels in Tissues of Two Sea Turtle Species from The Northeastern Mediterranean, Turkey, nternational İskenderun Bay Symposium (11.10.2017-13.10.2017).
Özet bildiri
7. ALTINOK YİPEL F., TEKELİ İ. O., ÖZSOY Ş. Y., GÜVENÇ M., KAYA D. A., YİPEL M., Comparation of Hepatoprotective Activity of Coriander (Coriandrum sativum) and Its Major Component Linalool in an Experimental Rat Model, II II International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
8. YİPEL M., TEKELİ İ. O., ALTINOK YİPEL F., BEYAZIT N., Investigation of Anti-Inflammatory and Antioxidant Activity of Colon Targeted Boswellic Acid and Ellagic Acid by Drug Delivery System: In vitro part (Colon targeting, physicochemicalcharacterization, swelling / release tests), II II International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
9. YİPEL M., TEKELİ İ. O., KÜREKCİ C., Multi-classes antibiotic residue determination in chicken meatsamples by liquid chromatography-mass spectrometry, II II International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
10. KÜREKCİ C., AYDIN M., YİPEL M., GÜNDOĞDU A., Katouli M., Extended Spectrum β-Lactamase (ESBL)-Producing Escherichia coli in Asi (Orontes) River and urban wastewater in Hatay, Turkey, International Conference on Biological Sciences (21.10.2016-23.10.2016).
Tam metin bildiri
11. YİPEL M., TEKELİ İ. O., POTENTIAL TOXICOLOGICAL RISKS OF INDUSTRIAL HEAVY METALS ON WILDLIFE ECOLOGY: A Review to Draw Attention to an Important Ecological Region, The 6th International Conference on Advanced Materials and Systems (20.10.2016-22.10.2016).
Tam metin bildiri
12. YİPEL M., TEKELİ İ. O., DİKMEN B., YARSAN E., Distribution And Ecotoxicological Risk Assessment Of Heavy Metals: A Case Study In Streams Of Amanus Mountaıns From Southern Turkey, 2nd INTERNATIONAL CONGRESS of FORENSIC TOXICOLOGY: Industrialand Environmental Toxicology (26.05.2016-30.05.2016).
Özet bildiri
13. KÜREKCİ C., ASLANTAŞ Ö., PEHLİVANLAR ÖNEN S., YİPEL M., GÜNDOĞDU A., A. Prevalence and Antimicrobial Resistance Profile of Enterococci in Cheese in Turkey., The 32nd World Veterinary Congress (13.09.2015-17.09.2015).
Özet bildiri
14. YİPEL M., YARSAN E., A Risk Assessment of Heavy Metal Concentrations in Fish and an Invertebrate from the Gulf of Antalya, The 32nd World Veterinary Congress (13.09.2015-17.09.2015).
Özet bildiri
15. ALTINOK YİPEL F., ACAR A., YİPEL M., Effect of Some Essential Oils (Allium sativum L., Origanum majorana L.) and Ozonated Olive Oil on the Treatment of Ear Mites (Otodectes cynotis) in Cats, The 32nd World Veterinary Congress (13.09.2015-17.09.2015).
Özet bildiri
16. YARSAN E., YİPEL M., The Important Terms of Marine Pollution, The 32nd World Veterinary Congress. (13.09.2015-17.09.2015).
Özet bildiri
17. ALTINOK YİPEL F., YİPEL M., TEKELİ İ. O., Allium Spp. Toxıcosis In Small Animals: A Case Report, The 7th International Symposium on Edible Alliaceae (ISEA2015) (21.05.2015-25.05.2015).
Poster
18. ALTINOK YİPEL F., YİPEL M., TEKELİ İ. O., Allium spp. toxicosis in small animals: a case report, VII International Symposium on Edible Alliaceae (21.05.2015-25.05.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
19. YİPEL M., ALTINOK YİPEL F., TEKELİ İ. O., Mediterranean Medical Plants Used In Ethnoveterinary Medicine In Turkey, The 2nd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MASMAP 2), (23.04.2015-25.04.2015).
Özet bildiri
20. YİPEL M., CELLAT M., ALTINOK YİPEL F., ’Blood Lead Concentrations Of Horses And Donkeys: In The Vicinity of Heavily Polluted River by Intensive Industry in Southeastern Turkey, The 5th International Conference on Advanced Materials and Systems (23.10.2014-25.10.2014).
Tam metin bildiri
21. YARSAN E., YİPEL M., Dikmen B., ALTINTAŞ L., EKİCİ H., KÖKSAL A., Concentrations of Essential and Non-essential Toxic Trace Elements in Wild Boar (Sus Scrofa L., 1758) Tissues from Southern Turkey, ., Second International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2013) (13.10.2013-28.10.2013).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YİPEL M., TÜRK E., TEKELİ İ. O., UĞUZ H., Ege Denizi Vahşi ve Çiftlik Balıklarının Ağır Metal Düzeyleri ve İnsa Sağlığı Üzerine Potansiyel Risklerinin Değerlendirilmesi, 5. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (01.09.2016-04.09.2016).
Özet bildiri
2. YİPEL M. ., TEKELİ İ. O. ., İskenderun-Samandağı Arası Denize Dökülen Yüzeysel Su Kaynaklarının Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması, 5. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (01.09.2016-04.09.2016).
Poster
3. YİPEL M., TEKELİ İ. O., İskenderun-Samandağı Arası Denize Dökülen Yüzeysel Su Kaynaklarının Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması, 5. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (01.09.2016-04.09.2016).
Poster
4. ALTINOK YİPEL F., YİPEL M., TEKELİ İ. O., Ratlarda Karbon Tetraklorür (CCl4) İle Oluşturulan Deneysel Akut Hepatotoksisite Modeli Üzerine Bazi Alg Türlerinin Hepatoprotektif Etkisinin Araştirilmasi, 5. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (01.09.2016-04.09.2016).
Özet bildiri
5. KÜREKCİ C., YİPEL M., GÜNDOĞDU A., Asi Irmağı ile belediye atık arıtılmış su örneklerinde enterobacteriacea ların varlığı ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi, Hatay´ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (28.05.2015-30.05.2015).
Özet bildiri
6. YİPEL M., YARSAN E., Güncel Endişe ’’Su Ürünlerinde Kirlilik’’, Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyuu (28.05.2015-30.05.2015).
Özet bildiri
7. YİPEL M., UĞUZ H., TEKELİ İ. O., Hatay’ın Çevre Kirliliğine Genel Bir Bakış: Nedenleri ve Boyutları Üzerine Bir Derleme, Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (28.05.2015-30.05.2015).
Özet bildiri
8. YİPEL M., TEKELİ İ. O., İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi, Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (28.05.2015-30.05.2015).
Özet bildiri
9. YİPEL M., YARSAN E., Akdeniz Antalya Körfezi’nde Avlanan Barbunya, Kefal Ve Yeşil Kaplan Karidesi Türlerinde Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi, IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (11.09.2013-14.09.2013).
Özet bildiri
10. EKİCİ H., YİPEL M., Portakal P., YARSAN E., Gıda Katkı Maddelerinin Toksikolojik Yönden İncelenmesi, 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (21.10.2008-25.10.2008).
Özet bildiri
Editörlükler
1. Annals of Clinical Toxicology, Yayın Yeri: Remedy Publications LLC.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
2. EC Pharmacology and Toxicology, Yayın Yeri: E-Cronicon.
Uluslararası Dergi
3. International Journal of Toxicology: Current Research (IJTCR), Yayın Yeri: SCIRES Literature.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
4. SL Pharmacology And Toxicology, Yayın Yeri: Scientific Literature.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
5. Journal of Veterinary and Animal Research, Yayın Yeri: SCHOLARENA, Editör.
Uluslararası Dergi
6. VETERINARY RESEARCH, Yayın Yeri: DergiPark, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi
7. Hatay ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyum Kitabı, Yayın Yeri: Arı Digital Basım Merkezi.
Ulusal Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Turkish Journal of Medical Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. CHEMOSPHERE, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Food Analytical Methods, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Biomedicine & Pharmacotherapy, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi ULAKBİM
Ulusal Projeler
1. Türkiye, DoğuAkdeniz Bölgesindeki Y aban Domuzu (Sus scrofa L.) Dokularında Bazı Metal ve Organik KlorluPestisit Kalıntılarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.02.2018-Devam Ediyor.
2. Köpek kanlarında esansiyel ve nonesansiyel iz element düzeylerinin biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.10.2017-Devam Ediyor.
3. İskenderun Körfezi Balıklarında Bisfenol A (BPA) Düzeylerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.03.2017-Devam Ediyor.
4. İlaç Taşıma Sistemleriyle Kolona Hedeflendirilen Boswellic Asit ve Ellagic Asit in Antiinflamatuvar ve Antioksidan Etkinliklerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.04.2016-26.03.2018.
5. Ratlarda karbon tetraklorür (CCl4) ile oluşturulan deneysel akut hepatotoksisite modeli üzerine bazı alg türlerinin hepatoprotektif etkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.10.2015-22.04.2016.
6. Deneysel Ülseratif Kolit Modelinde Kolona Hedeflendirilen Glycyrrhizic Asit ve Rosmarinic Asit‘in Etkinlikleri ve Sinerjik Potansiyellerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.10.2015-28.12.2017.
7. Deneysel Ülseratif Kolit Modelinde Kolona Hedeflendirilen Bazı Bitkisel Etken Maddelerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 06.06.2015-28.07.2016.
8. Hatay İlinde Tüketime Sunulan Sürk Peynirlerinde Mikotoksin Varlığının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.04.2015-02.03.2017.
9. Amanos dağları su kaynaklarının kirliliğinin araştırılması ve Ekolojik risk değerlendirmesinin yapılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 10.06.2014-28.12.2015.
10. Kültür Balıklarında Çoklu Antibiyotik Kalıntılarının Belirlenmesi ve Tüketim Alışkanlıklarına Bağlı Olarak Risk Değerlendirilmesinin Yapılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 12.03.2014-18.03.2015.
Ödüller
1. BEST PRESENTATION AWARD, 1st Internatıonal Veterinary Bbochembstry and Clinical Biochemistry Congress, Türkiye, 2018.
2. Science Awards/Best Visual Presentation (2nd), II Internatıonal Congress On Advances in Veterinary Sciences & Technics, October 4-8 2017 Skopje Macedonia., Makedonya, 2017.
3. Altın Madalya, Society of Inventors from Banat, Romanya, 2016.
4. Bilimsel Faliyet Başarı Belgesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, 2016.
5. Buluş özel ödülü, Society of Inventors from Banat, Romanya, 2016.
Üyelikler
5. Doğu Akdeniz Üniversiteleri Ar-Ge Proje Pazarı ve Proje Yarışması, Üye, 2015-2015.
Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği, Üye, 2015-.
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği, Üye, 2007-.
Katıldığı Kurslar
Veteriner Ultrasonografi, Yer:Antalya, 27.10.2007-28.10.2007.
Gıda İşletmelerinde HACCP Eğitim Programı, Yer:Konya, 27.05.2006-28.05.2006.
Aldığı Sertifikalar
Open Access Academy, Yer:Online: academy.springer.com, 09.06.2016-09.06.2016.
Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitim Programı, Yer:Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ, 29.01.2018-31.01.2018.
Deney hayvanları kullanım sertifikası, Yer:Mustafa Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 22.09.2013-29.09.2013.
Kedi Köpek Deri Hastalıkları, Yer:Antalya, 21.09.2008-23.09.2008.
Pet Hastalıkları; Kardiyoloji ve Dahiliye, Yer:Antalya, 02.08.2008-03.08.2008.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Erasmus Staff Mobility for Teaching, Yer:University of Pisa Faculty of Veterinary Medicine, 27.11.2017-01.12.2017.
Biyoteknoloji Ar-Ge Strateji Belgesi Oluşturulması, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi B Blok, 15.12.2016-15.12.2016.
3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Yer:Holiday Inn Otel, Ankara, 07.10.2015-08.10.2015.
Veteriner Farmakokinetik Çalıştayı, Yer:Ankara, 24.10.2011-24.10.2011.
Farmakoloji ve Toksikoloji’de Kromatografik Teknikler ve Örnek Hazırlama Yöntemleri Çalıştayı, Yer:Aydın, 01.11.2010-01.11.2010.
Balık Hastalıkları ve İlaç Kullanımı Çalıştayı, Yer:Aydın, 30.10.2010-30.10.2010.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 18.04.2018-22.04.2018.
II International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics , 04.10.2017-08.10.2017.
The 6th International Conference on Advanced Materials and Systems, Yer:Bükreş, 20.10.2016-22.10.2016.
V. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 01.09.2016-04.09.2016.
2nd INTERNATIONAL CONGRESS of FORENSIC TOXICOLOGY-Industrial and Environmental Toxicology, 26.05.2016-30.05.2016.
The 32nd World Veterinary Congress, 13.09.2015-17.09.2015.
Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Yer:Ottoman Otel Antakya/Hatay, 28.05.2015-30.05.2015.
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Sempozyumu, 05.05.2015-05.05.2015.
The 2nd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants , 23.04.2015-25.04.2015.
The 5th International Conference on Advanced Materials and Systems , 23.10.2014-25.10.2014.
IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi , 11.09.2013-14.09.2013.
Veteriner İlaç Kalıntıları Sempozyumu , 10.05.2013-10.05.2013.
Veteriner Farmakokinetik Çalıştayı , 24.09.2011-24.09.2011.
XVII. FECAVA Avrupa ve VI. Küçük Hayvan Vet. Hek. Der. Kongresi , 07.09.2011-10.09.2011.
V. Küçük Hayvan Vet. Hek. Der. Anadolum Sürekli Eğitim Kongresi , 15.10.2010-16.10.2010.
Farmakoloji ve Toksikoloji’de Kromatografik Teknikler ve Örnek Hazırlama Yöntemleri Çalıştayı, 01.10.2010-01.10.2010.
Balık Hastalıkları ve İlaç Kullanımı Çalıştayı, 30.09.2010-30.09.2010.
III. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi , 29.09.2010-02.10.2010.
IV. Küçük Hayvan Vet. Hek. Der. Anadolum Sürekli Eğitim Kongresi, 23.10.2009-24.10.2009.
III. Küçük Hayvan Vet. Hek. Der. Anadolum Sürekli Eğitim Kongresi, 10.10.2008-11.10.2008.